Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

stfun84
15:03
stfun84
15:03
7888 63b1 420
Reposted fromswissfondue swissfondue viaIrritum Irritum
stfun84
14:42
8992 01b4 420

August 11 2017

stfun84
15:09
4963 198e 420
Reposted fromundertow undertow viaOnlyYellow OnlyYellow

July 01 2017

stfun84
21:51
6576 5782 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
stfun84
21:51
6642 25cd 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
stfun84
21:51
6666 6f16 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
stfun84
21:50
3667 b391 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
stfun84
21:50
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaretro-girl retro-girl
stfun84
21:49
6672 2b13 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
stfun84
21:49
8702 39c1 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
stfun84
21:49
8707 820f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
stfun84
21:43
6668 2ffb 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline

June 16 2017

stfun84
15:37
0105 c900 420
Reposted fromiamstrong iamstrong
stfun84
15:34
7218 6ee5 420
Reposted fromiamstrong iamstrong
stfun84
15:32
6443 c1a7
Reposted fromiamstrong iamstrong
stfun84
14:38
9308 bb63 420
Reposted fromiamstrong iamstrong
stfun84
14:36
0886 4c7a 420
Reposted fromiamstrong iamstrong
stfun84
14:36
8406 ae1e 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
stfun84
14:35
1366 c397 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl