Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

stfun84
19:22
stfun84
19:21
4165 b8ca 420
Reposted fromkittyschool kittyschool
stfun84
18:33

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola

October 11 2017

18:24

October 10 2017

22:02
3709 e4b3 420

banshy:

Saksun, Faroe Islands by Manuel Dietrich

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaoutline outline
stfun84
21:49
DAUWD Lydia

October 09 2017

stfun84
21:57
5050 0724 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

October 07 2017

stfun84
22:21
stfun84
22:19
stfun84
22:18
stfun84
08:20
7197 00dd 420
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viastickfigure stickfigure
08:19
0560 7e59 420

uselessgaywhovian:

bloogue:

al-grave:

"What do you play?"

"The Clarinet, you?"

"I play the fucking HAMMER

I like how the brass guy knew it was coming while the bass clarinet still gets caught off guard

I would like to thank tumblr for giving me a reason to google the phrase “What musical composition includes the FUCKING HAMMER.”

Reposted fromgilbster gilbster viastickfigure stickfigure
08:18
3023 c49c 420
Reposted fromladies ladies viastickfigure stickfigure
stfun84
07:58
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viate-quiero te-quiero
stfun84
07:56
1542 b2f7 420
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viate-quiero te-quiero
stfun84
07:56
1412 5676 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viate-quiero te-quiero
stfun84
07:55
9225 32d2 420
stfun84
07:47
4977 8ee5 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKejstyna Kejstyna
stfun84
07:46
Gdy wie się, jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia swoich rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza
— Janusz Leon Wiśniewski, Los powtórzony
Reposted fromrol rol viaKejstyna Kejstyna
stfun84
07:37
Jeżeli zwykłe 'cześć' może przerodzić się w rozmowę, rozmowa w dotyk, dotyk w pocałunek, a pocałunek w seks, to czy mogę powiedzieć Ci 'cześć'?
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viaKejstyna Kejstyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl