Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

stfun84
19:31
7550 ecb7 420
song
Reposted fromsponzy sponzy viascorpix scorpix
stfun84
19:30
6040 b6aa 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viascorpix scorpix
19:28
stfun84
19:27
stfun84
19:27
5222 432e 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasosna sosna
stfun84
19:21
5209 ad1c 420
Reposted fromhighlmittel highlmittel

October 04 2017

stfun84
20:00
stfun84
19:59
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
19:29
1462 42ce 420

danger:

Cloud Atlas ( 2012 ) 

September 21 2017

stfun84
19:39
19:38
0640 f98d 420

wnderlst:

Vesser, Germany | Malte Karger

19:38
stfun84
19:38
2970 2422 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoutline outline

September 02 2017

stfun84
11:18
5895 2587 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
stfun84
11:17
Reposted fromdocanonymous docanonymous viamakle makle

August 26 2017

stfun84
20:42
5268 204f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamakle makle

August 16 2017

stfun84
15:03
stfun84
15:03
7888 63b1 420
Reposted fromswissfondue swissfondue viaIrritum Irritum
stfun84
14:42
8992 01b4 420

August 11 2017

stfun84
15:09
4963 198e 420
Reposted fromundertow undertow viaOnlyYellow OnlyYellow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl